Rezervacija termina

KALENDAR TERMINA

RASPORED TERMINA JE INFORMATIVNOG KARAKTERA I DVORANA ZADRŽAVA PRAVO DA GA MIJENJA PO UKAZANOJ POTREBI.

TELEFONI ZA REZERVACIJU SE NALAZE NA KRAJU PREGLEDA.

S POŠTOVANJEM !

            OD 01.05.2019.   LJETNE  CIJENE  TERMINA_______

Ponedjeljak

08:00 – 09:00 SLOBODAN TERMIN                                   
09:00 – 10:00 SLOBODAN TERMIN
10:00 – 11:00 SLOBODAN TERMIN
11:00 – 12:00 SLOBODAN TERMIN
12:00 – 13:00 SLOBODAN TERMIN
13:00 – 14:00 SLOBODAN TERMIN                    
14:00 – 15:00 SLOBODAN TERMIN
15:00 – 16:00 SLOBODAN TERMIN
16:00 – 17:00 SLOBODAN TERMIN
17:00 – 18:00 SLOBODAN TERMIN
18:00 – 19:00 SLOBODAN TERMIN                    
19:00 – 20:00 POŠTE                                                                        
20:00 – 21:00 SLOBODAN TERMIN                                                                       
21:00 – 22:00 SLOBODAN TERMIN                                                                                         
22:00 – 23:00 SLOBODAN TERMIN
23:00 – 00:00 SLOBODAN TERMIN

 

Utorak

08:00 – 09:00 SLOBODAN TERMIN                      
09:00 – 10:00 SLOBODAN TERMIN
10:00 – 11:00 SLOBODAN TERMIN
11:00 – 12:00 SLOBODAN TERMIN 
12:00 – 13:00 SLOBODAN TERMIN
13:00 – 14:00 SLOBODAN TERMIN
14:00 – 15:00 6.  BLP 
15:00 – 16:00 PS LAZAREVO
16:00 – 17:00 SLOBODAN TERMIN
17:00 – 18:00 INSTITUT  RT RK                          
18:00 – 19:0 DARIO ŠARIĆ                             
19:00 – 20:00 SLOBODAN RADINKOVIĆ                                               
20:00 – 21:00 NOVA OPREMA                                                                                            
21:00 – 22:00 MCI ŠIROKI BRIJEG    
22:00 – 23:00 SLOBODAN TERMIN
23:00 – 00:00 SLOBODAN TERMIN                        

Srijeda

08:00 – 09:00 SLOBODAN TERMIN                      
09:00 – 10:00 SLOBODAN TERMIN
10:00 – 11:00                  SLOBODAN TERMIN
11:00 – 12:00 SLOBODAN TERMIN
12:00 – 13:00 SLOBODAN TERMIN
13:00 – 14:00 SLOBODAN TERMIN
14:00 – 15:00 SLOBODAN TERMIN
15:00 – 16:00 SLOBODAN TERMIN
16:00 – 17:00 SLOBODAN TERMIN
17:00 – 18:00 ARS INŽENJERING                         
18:00 – 19:00 SLOBODAN TERMIN                               
19:00 – 20:00   NESTRO PETROL                                               
20:00 – 21:00 MUP  (Rašo)                                                          
21:00 – 22:00 UNIKREDIT BANKA                                       
22:00 – 23:00 SLOBODAN TERMIN                                         
23:00 – 00:00 SLOBODAN TERMIN

Četvrtak

08:00 – 09:00 SLOBODAN TERMIN               
09:00 – 10:00 SLOBODAN TERMIN
10:00 – 10:00 SLOBODAN TERMIN
11:00 – 12:00 SLOBODAN TERMIN
12:00 – 13:00 SLOBODAN TERMIN
13:00 – 14:00 SLOBODAN TERMIN
14:00 – 15:00 VOJSKA  (Siniša)
15:00 – 16:00 PS LAZAREVO
16:00 – 17:00 SLOBODAN TERMIN
17:00 – 18:00 SLOBODAN TERMIN
18:00 – 19:00 SO ELEKTROPRENOS             
19:00 – 20:00 SLOBODAN TERMIN                                                             
20:00 – 21:00 KORIĆANAC                                                                             
21:00 – 22:00 SLOBODAN TERMIN                                                                                        
22:00 – 23:00 SLOBODAN TERMIN
23:00 – 00:00 SLOBODAN TERMIN                        

Petak

09:00 – 10:00 SLOBODAN TERMIN          
10:00 – 11:00 SLOBODAN TERMIN
11:00 – 12:00 SLOBODAN TERMIN
12:00 – 13:00 SLOBODAN TERMIN
13:00 – 14:00 SLOBODAN TERMIN
14:00 – 15:00 SLOBODAN TERMIN
15:00 – 16:00 SLOBODAN TERMIN
16:00 – 17:00 SLOBODAN TERMIN
17:00 – 18:00 SLOBODAN TERMIN
18:00 – 19:00 NESTRO PETROL                            
19:00 – 20:00 SLOBODAN RADINKOVIĆ                                  
20:00 – 21:00 AUTO LAUŠ                                                              
21:00 – 22:00 NOVA OPREMA                                                      
22:00 – 23:00 SLOBODAN TERMIN
23:00 – 00:00 SLOBODAN TERMIN

Subota

08:00 – 09:00 SLOBODAN TERMIN   
09:00 – 10:00 SLOBODAN TERMIN
10:00 – 11:00 SLOBODAN TERMIN
11:00 – 12:00 SLOBODAN TERMIN
12:00 – 13:00 SLOBODAN TERMIN
13:00 – 14:00 SLOBODAN TERMIN
14:00 – 15:00 SLOBODAN TERMIN
15:00 – 16:00 SLOBODAN TERMIN
16:00 – 17:00 SLOBODAN TERMIN
17:00 – 18:00 SLOBODAN TERMIN
18:00 – 19:00 SLOBODAN TERMIN
19:00 – 20:00 SLOBODAN TERMIN
20:00 – 21:00 SLOBODAN TERMIN
21:00 – 22:00 SLOBODAN TERMIN
22:00 – 23:00 SLOBODAN TERMIN
23:00 – 00:00 SLOBODAN TERMIN

Nedjelja

08:00 – 09:00 SLOBODAN TERMIN
09:00 – 10:00 SLOBODAN TERMIN
10:00 – 12:00 SLOBODAN TERMIN
12:00 – 13:00 SLOBODAN TERMIN
13:00 – 14:00 SLOBODAN TERMIN
14:00 – 15:00 SLOBODAN TERMIN
15:00 – 16:00 SLOBODAN TERMIN
16:00 – 17:00 VLADIMIR TODOROVIĆ
17:00 – 18:00 SLOBODAN TERMIN
18:00 – 19:00 BOJAN AJDER
19:00 – 20:00 SLOBODAN TERMIN                            
20:00 – 21:00 SLOBODAN TERMIN
21:00 – 22:00 SLOBODAN TERMIN
22:00 – 23:00 SLOBODAN TERMIN
23:00 – 00:00 SLOBODAN TERMIN
00:00 – 01:00 SLOBODAN TERMIN

TELEFONI ZA REZERVACIJU

065 198 933

063 541 688

065 566 198