Rezervacija termina

VAŽNO  SAOPŠTENJE !

OBAVJEŠTAVAMO ZAINTERESOVANE SPORTISTE I REKREATIVCE DA JE SPORTSKI CENTAR FARMA-PROM POČEO SA RADOM OD 21.5.2020. GODINE, U SKLADU SA MJERAMA PROPISANIH OD JZU INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVSTVO REPUBLIKE SRPSKE.

S POŠTOVANJEM !

            OD 21.5.2020.   LJETNE  CIJENE  TERMINA_______

Ponedjeljak

08:00 – 09:00 SLOBODAN TERMIN                                   
09:00 – 10:00 SLOBODAN TERMIN
10:00 – 11:00 SLOBODAN TERMIN
11:00 – 12:00 SLOBODAN TERMIN
12:00 – 13:00 SLOBODAN TERMIN
13:00 – 14:00 SLOBODAN TERMIN                    
14:00 – 15:00 SLOBODAN TERMIN
15:00 – 16:00 SLOBODAN TERMIN
16:00 – 17:00 SLOBODAN TERMIN
17:00 – 18:00 SLOBODAN TERMIN
18:00 – 19:00 SLOBODAN TERMIN              
19:00 – 20:00 POŠTE                                          
20:00 – 21:00 FARMAPROM – AUTO-LAUŠ                                                      
21:00 – 22:00 SLOBODAN TERMIN                                                                   
22:00 – 23:00 SLOBODAN TERMIN
23:00 – 00:00 SLOBODAN TERMIN

 

Utorak

08:00 – 09:00 SLOBODAN TERMIN                      
09:00 – 10:00 SLOBODAN TERMIN
10:00 – 11:00 SLOBODAN TERMIN
11:00 – 12:00 SLOBODAN TERMIN 
12:00 – 13:00 SLOBODAN TERMIN
13:00 – 14:00 SLOBODAN TERMIN
14:00 – 15:00 SLOBODAN TERMIN
15:00 – 16:00 PS LAZAREVO
16:00 – 17:00 SLOBODAN TERMIN
17:00 – 18:00 SLOBODAN TERMIN                          
18:00 – 19:0 DARIO ŠARIĆ                             
19:00 – 20:00 SLOBODAN RADINKOVIĆ                                               
20:00 – 21:00 NOVA OPREMA                                                                                           
21:00 – 22:00 SINA SLIJEPČEVIĆ  
22:00 – 23:00 SLOBODAN TERMIN
23:00 – 00:00 SLOBODAN TERMIN                        

Srijeda

08:00 – 09:00 SLOBODAN TERMIN                      
09:00 – 10:00 SLOBODAN TERMIN
10:00 – 11:00                  SLOBODAN TERMIN
11:00 – 12:00 SLOBODAN TERMIN
12:00 – 13:00 SLOBODAN TERMIN
13:00 – 14:00 SLOBODAN TERMIN
14:00 – 15:00 SLOBODAN TERMIN
15:00 – 16:00 SLOBODAN TERMIN
16:00 – 17:00 SLOBODAN TERMIN
17:00 – 18:00 SLOBODAN TERMIN              
18:00 – 19:00 SLOBODAN TERMIN                           
19:00 – 20:00   SLOBODAN TERMIN                                               
20:00 – 21:00 MUP (Rašo)                                                          
21:00 – 22:00 SLOBODAN TERMIN                                       
22:00 – 23:00 SLOBODAN TERMIN                                
23:00 – 00:00 SLOBODAN TERMIN

Četvrtak

08:00 – 09:00 SLOBODAN TERMIN               
09:00 – 10:00 SLOBODAN TERMIN
10:00 – 10:00 SLOBODAN TERMIN
11:00 – 12:00 SLOBODAN TERMIN
12:00 – 13:00 SLOBODAN TERMIN
13:00 – 14:00 SLOBODAN TERMIN
14:00 – 15:00 SLOBODAN TERMIN
15:00 – 16:00 PS LAZAREVO
16:00 – 17:00 SLOBODAN TERMIN
17:00 – 18:00 SLOBODAN TERMIN
18:00 – 19:00 SLOBODAN TERMIN    
19:00 – 20:00 SLOBODAN TERMIN                                         
20:00 – 21:00 KORIĆANAC                                                                             
21:00 – 22:00 ACO VRHOVAC                                                        
22:00 – 23:00 SLOBODAN TERMIN
23:00 – 00:00 SLOBODAN TERMIN                        

Petak

09:00 – 10:00 SLOBODAN TERMIN    
10:00 – 11:00 SLOBODAN TERMIN
11:00 – 12:00 SLOBODAN TERMIN
12:00 – 13:00 SLOBODAN TERMIN
13:00 – 14:00 SLOBODAN TERMIN
14:00 – 15:00 SLOBODAN TERMIN
15:00 – 16:00 SLOBODAN TERMIN
16:00 – 17:00 SLOBODAN TERMIN
17:00 – 18:00 SLOBODAN TERMIN
18:00 – 19:00 SLOBODAN TERMIN                     
19:00 – 20:00 SLOBODAN RADINKOVIĆ                                  
20:00 – 21:00 AUTO LAUŠ                                                              
21:00 – 22:00 NOVA OPREMA                                                      
22:00 – 23:00 SLOBODAN TERMIN
23:00 – 00:00 SLOBODAN TERMIN

Subota

08:00 – 09:00 SLOBODAN TERMIN   
09:00 – 10:00 ALLEGRO – RITMIČKA GIMNASTIKA
10:00 – 11:00 ALLEGRO – RITMIČKA GIMNASTIKA
11:00 – 12:00 SLOBODAN TERMIN
12:00 – 13:00 SLOBODAN TERMIN
13:00 – 14:00 SLOBODAN TERMIN
14:00 – 15:00 SLOBODAN TERMIN
15:00 – 16:00 SLOBODAN TERMIN
16:00 – 17:00 SLOBODAN TERMIN
17:00 – 18:00 SLOBODAN TERMIN
18:00 – 19:00 SLOBODAN TERMIN
19:00 – 20:00 POŠTE
20:00 – 21:00 MLADOST FARMA-PROM  (Veterani)
21:00 – 22:00 SLOBODAN TERMIN
22:00 – 23:00 SLOBODAN TERMIN
23:00 – 00:00 SLOBODAN TERMIN

Nedjelja

08:00 – 09:00 SLOBODAN TERMIN
09:00 – 10:00 SLOBODAN TERMIN
10:00 – 12:00 SLOBODAN TERMIN
12:00 – 13:00 SLOBODAN TERMIN
13:00 – 14:00 SLOBODAN TERMIN
14:00 – 15:00 SLOBODAN TERMIN
15:00 – 16:00 SLOBODAN TERMIN
16:00 – 17:00 VLADIMIR TODOROVIĆ
17:00 – 18:00 SLOBODAN TERMIN
18:00 – 19:00 DARIO ŠARIĆ  
19:00 – 20:00 SLOBODAN TERMIN                       
20:00 – 21:00 SLOBODAN TERMIN
21:00 – 22:00 SLOBODAN TERMIN
22:00 – 23:00 SLOBODAN TERMIN
23:00 – 00:00 SLOBODAN TERMIN
00:00 – 01:00 SLOBODAN TERMIN

TELEFONI ZA REZERVACIJU

065 198 933

063 541 688

065 566 198