Rezervacija termina

KALENDAR TERMINA

RASPORED TERMINA JE INFORMATIVNOG KARAKTERA I DVORANA ZADRŽAVA PRAVO DA GA MIJENJA PO UKAZANOJ POTREBI.

TELEFONI ZA REZERVACIJU SE NALAZE NA KRAJU PREGLEDA.

S POŠTOVANJEM !

            OD 01.10.2019.   ZIMSKE  CIJENE  TERMINA_______

Ponedjeljak

08:00 – 09:00 SLOBODAN TERMIN                                   
09:00 – 10:00 SLOBODAN TERMIN
10:00 – 11:00 SLOBODAN TERMIN
11:00 – 12:00 SLOBODAN TERMIN
12:00 – 13:00 SLOBODAN TERMIN
13:00 – 14:00 SLOBODAN TERMIN                    
14:00 – 15:00 SLOBODAN TERMIN
15:00 – 16:00 SLOBODAN TERMIN
16:00 – 17:00 OPSTANAK
17:00 – 18:00 OPSTANAK
18:00 – 19:00 KLINIČKI CENTAR                    
19:00 – 20:00 POŠTE                                                                        
20:00 – 21:00 PRING  –  EUROEXPRESS                                                                     
21:00 – 22:00 REUNION                                                                                         
22:00 – 23:00 KMF POLICAJAC
23:00 – 00:00 SLOBODAN TERMIN

 

Utorak

08:00 – 09:00 SLOBODAN TERMIN                      
09:00 – 10:00 SLOBODAN TERMIN
10:00 – 11:00 SLOBODAN TERMIN
11:00 – 12:00 SLOBODAN TERMIN 
12:00 – 13:00 SLOBODAN TERMIN
13:00 – 14:00 SLOBODAN TERMIN
14:00 – 15:00 6.  BLP 
15:00 – 16:00 PS LAZAREVO
16:00 – 17:00 SLOBODAN TERMIN
17:00 – 18:00 INSTITUT  RT RK                          
18:00 – 19:0 DARIO ŠARIĆ                             
19:00 – 20:00 SLOBODAN RADINKOVIĆ                                               
20:00 – 21:00 NOVA OPREMA                                                                                            
21:00 – 22:00 KOMPANIJA MOZZART  
22:00 – 23:00 POLET-KRAJIŠNIK
23:00 – 00:00 SLOBODAN TERMIN                        

Srijeda

08:00 – 09:00 SLOBODAN TERMIN                      
09:00 – 10:00 MLADOST FARMAPROM  (OMLADINCI)
10:00 – 11:00                  MLADOST FARMAPROM  (OMLADINCI)
11:00 – 12:00 MLADOST FARMAPROM  (OMLADINCI)
12:00 – 13:00 MLADOST FARMAPROM  (OMLADINCI)
13:00 – 14:00 MLADOST FARMAPROM  (OMLADINCI)
14:00 – 15:0 MLADOST FARMAPROM  (OMLADINCI)
15:00 – 16:00 MLADOST FARMAPROM  (OMLADINCI)
16:00 – 17:00 SLOBODAN TERMIN
17:00 – 18:00 SLOBODAN TERMIN                       
18:00 – 19:00 KAFE BAR 988                             
19:00 – 20:00   NESTRO PETROL                                               
20:00 – 21:00 MUP  (Rašo)                                                          
21:00 – 22:00 NECO SVJETLANOVIĆ                                       
22:00 – 23:00 BOJAN KREMENOVIĆ                                      
23:00 – 00:00 SLOBODAN TERMIN

Četvrtak

08:00 – 09:00 SLOBODAN TERMIN               
09:00 – 10:00 SLOBODAN TERMIN
10:00 – 10:00 SLOBODAN TERMIN
11:00 – 12:00 SLOBODAN TERMIN
12:00 – 13:00 SLOBODAN TERMIN
13:00 – 14:00 SLOBODAN TERMIN
14:00 – 15:00 VOJSKA  (Siniša)
15:00 – 16:00 PS LAZAREVO
16:00 – 17:00 SLOBODAN TERMIN
17:00 – 18:00 OPSTANAK
18:00 – 19:00 SAVO  PERUĆICA           
19:00 – 20:00 MERIDIAN                                                             
20:00 – 21:00 KORIĆANAC                                                                             
21:00 – 22:00 RTRS                                                                                        
22:00 – 23:00 DRAGAN OROZ
23:00 – 00:00 SLOBODAN TERMIN                        

Petak

09:00 – 10:00 MLADOST FARMAPROM  (OMLADINCI)     
10:00 – 11:00 MLADOST FARMAPROM  (OMLADINCI)
11:00 – 12:00 MLADOST FARMAPROM  (OMLADINCI)
12:00 – 13:00 MLADOST FARMAPROM  (OMLADINCI)
13:00 – 14:00 MLADOSTFARMAPROM  (OMLADINCI)
14:00 – 15:00 MLADOSTFARMAPROM  (OMLADINCI)
15:00 – 16:00 MLADOST FARMAPROM  (OMLADINCI)
16:00 – 17:00 TRI BEST
17:00 – 18:00 ALEKSA JOTIĆ
18:00 – 19:00 NESTRO PETROL                            
19:00 – 20:00 SLOBODAN RADINKOVIĆ                                  
20:00 – 21:00 AUTO LAUŠ                                                              
21:00 – 22:00 NOVA OPREMA                                                      
22:00 – 23:00 SLOBODAN TERMIN
23:00 – 00:00 SLOBODAN TERMIN

Subota

08:00 – 09:00 SLOBODAN TERMIN   
09:00 – 10:00 ALLEGRO – RITMIČKA GIMNASTIKA
10:00 – 11:00 ALLEGRO – RITMIČKA GIMNASTIKA
11:00 – 12:00 FFA FP LIGA POLETARACA
12:00 – 13:00 FFA FP LIGA POLETARACA
13:00 – 14:00 FFA FP LIGA POLETARACA
14:00 – 15:00 FFA FP LIGA POLETARACA
15:00 – 16:00 FFA FP LIGA POLETARACA
16:00 – 17:00 FFA FP LIGA POLETARACA
17:00 – 18:00 FFA FP LIGA POLETARACA
18:00 – 19:00 DARIO STANIVUKOVIĆ
19:00 – 20:00 POŠTE
20:00 – 21:00 SMART LOGISTIK
21:00 – 22:00 MLADOST FARMAPROM  (VETERANI)
22:00 – 23:00 SLOBODAN TERMIN
23:00 – 00:00 SLOBODAN TERMIN

Nedjelja

08:00 – 09:00 SLOBODAN TERMIN
09:00 – 10:00 SLOBODAN TERMIN
10:00 – 12:00 FP REKREATIVNA LIGA
12:00 – 13:00 FP REKREATIVNA LIGA
13:00 – 14:00 FP REKREATIVNA LIGA
14:00 – 15:00 FP REKREATIVNA LIGA
15:00 – 16:00 FP REKREATIVNA LIGA
16:00 – 17:00 VLADIMIR TODOROVIĆ
17:00 – 18:00 MLADEN VUKELIĆ
18:00 – 19:00 SLOBODAN TERMIN
19:00 – 20:00 SLOBODAN TERMIN                           
20:00 – 21:00 NECO SVJETLANOVIĆ
21:00 – 22:00 SERGEJ BOJANIĆ
22:00 – 23:00 SLOBODAN TERMIN
23:00 – 00:00 SLOBODAN TERMIN
00:00 – 01:00 SLOBODAN TERMIN

TELEFONI ZA REZERVACIJU

065 198 933

063 541 688

065 566 198