Rezervacija termina

REDOVNO  SAOPŠTENJE !

            OD  2.10.2023.   ZIMSKE  CIJENE  TERMINA_______

Ponedjeljak

08:00 – 09:00 SLOBODAN TERMIN                                   
09:00 – 10:00 SLOBODAN TERMIN
10:00 – 11:00 SLOBODAN TERMIN
11:00 – 12:00 SLOBODAN TERMIN
12:00 – 13:00 SLOBODAN TERMIN
13:00 – 14:00 SLOBODAN TERMIN                    
14:00 – 15:00 SLOBODAN TERMIN
15:00 – 16:00 SLOBODAN TERMIN
16:00 – 17:00 SLOBODAN TERMIN
17:00 – 18:00 SLOBODAN TERMIN
18:00 – 19:00 SD KLINIČKI CENTAR           
19:00 – 20:00 POŠTE                                          
20:00 – 21:00 DRAGAN OROZ                                    
21:00 – 22:00 UFSI PFS BANJALUKA                                                             
22:00 – 23:00 SLOBODAN TERMIN
23:00 – 00:00 SLOBODAN TERMIN

 

Utorak

08:00 – 09:00 SLOBODAN TERMIN                      
09:00 – 10:00 MLADOST FARMAPROM
10:00 – 11:00 SLOBODAN TERMIN
11:00 – 12:00 SLOBODAN TERMIN 
12:00 – 13:00 SLOBODAN TERMIN
13:00 – 14:00 SLOBODAN TERMIN
14:00 – 15:00 SLOBODAN TERMIN
15:00 – 16:00 SLOBODAN TERMIN         
16:00 – 17:00 MLADOST FARMAPROM     
17:00 – 18:00 SYRMIA                      
18:00 – 19:00 ELAS METALEXPERT                    
19:00 – 20:00 S. R.                                             
20:00 – 21:00 NOVA OPREMA                                                                                           
21:00 – 22:00 NOVO RS  
22:00 – 23:00 SLOBODAN TERMIN
23:00 – 00:00 SLOBODAN TERMIN                        

Srijeda

08:00 – 09:00 SLOBODAN TERMIN                      
09:00 – 10:00 SLOBODAN TERMIN
10:00 – 11:00                  SLOBODAN TERMIN
11:00 – 12:00 SLOBODAN TERMIN
12:00 – 13:00 SLOBODAN TERMIN
13:00 – 14:00 SLOBODAN TERMIN
14:00 – 15:00 SLOBODAN TERMIN
15:00 – 16:00 SLOBODAN TERMIN
16:00 – 17:00 SLOBODAN TERMIN
17:00 – 18:00 SLOBODAN TERMIN              
18:00 – 19:00 SAVO SABLJIĆ                       
19:00 – 20:00   SINIŠA BLAGOJEVIĆ                                              
20:00 – 21:00 MUP (Peđa)                                                          
21:00 – 22:00 RAJKO JOVETIĆ                                 
22:00 – 23:00 DUŠKO TODOROVIĆ                                
23:00 – 00:00 SLOBODAN TERMIN

Četvrtak

08:00 – 09:00 SLOBODAN TERMIN               
09:00 – 10:00 MLADOST FARMAPROM
10:00 – 10:00 SLOBODAN TERMIN
11:00 – 12:00 SLOBODAN TERMIN
12:00 – 13:00 SLOBODAN TERMIN
13:00 – 14:00 SLOBODAN TERMIN
14:00 – 15:00 VOJSKA
15:00 – 16:00 SLOBODAN TERMIN     
16:00 – 17:00 MLADOST FARMAPROM
17:00 – 18:00 INSTITUT RT RK
18:00 – 19:00 POŠTE
19:00 – 20:00 MERIDIAN                                     
20:00 – 21:00 SINA SLIJEPČEVIĆ                                                                             
21:00 – 22:00 DUŠKO TADIĆ                                                      
22:00 – 23:00 SLOBODAN TERMIN
23:00 – 00:00 SLOBODAN TERMIN                        

Petak

09:00 – 10:00 SLOBODAN TERMIN    
10:00 – 11:00 SLOBODAN TERMIN
11:00 – 12:00 SLOBODAN TERMIN
12:00 – 13:00 SLOBODAN TERMIN
13:00 – 14:00 SLOBODAN TERMIN
14:00 – 15:00 SLOBODAN TERMIN
15:00 – 16:00 SLOBODAN TERMIN
16:00 – 17:00 SLOBODAN TERMIN
17:00 – 18:00 SLOBODAN TERMIN
18:00 – 19:00 SLOBODAN TERMIN
19:00 – 20:00 S. R.                                 
20:00 – 21:00 AUTO-LAUŠ                                                           
21:00 – 22:00 NOVA OPREMA                                                      
22:00 – 23:00 SLOBODAN TERMIN
23:00 – 00:00 SLOBODAN TERMIN

Subota

08:00 – 09:00 SLOBODAN TERMIN   
09:00 – 10:00 FP LIGA POLETARACA
10:00 – 11:00 FP LIGA POLETARACA
11:00 – 12:00 FP LIGA POLETARACA
12:00 – 13:00 FP LIGA POLETARACA
13:00 – 14:00 FP LIGA POLETARACA
14:00 – 15:00 FP LIGA POLETARACA
15:00 – 16:00 FP LIGA POLETARACA
16:00 – 17:00 FP LIGA POLETARACA
17:00 – 18:00 FP LIGA POLETARACA
18:00 – 19:00 DARIJO STANIVUKOVIĆ
19:00 – 20:00 RDM RADUKIĆ
20:00 – 21:00 SLOBODAN TERMIN
21:00 – 22:00 SLOBODAN TERMIN
22:00 – 23:00 SLOBODAN TERMIN
23:00 – 00:00 SLOBODAN TERMIN

Nedjelja

08:00 – 09:00 SLOBODAN TERMIN
09:00 – 10:00 FP LIGA POLETARACA
10:00 – 12:00 FP LIGA POLETARACA
12:00 – 13:00 FP LIGA POLETARACA
13:00 – 14:00 FP LIGA POLETARACA
14:00 – 15:00 FP LIGA POLETARACA
15:00 – 16:00 FP LIGA POLETARACA
16:00 – 17:00 FP LIGA POLETARACA
17:00 – 18:00 SLOBODAN TERMIN
18:00 – 19:00 SLOBODAN TERMIN
19:00 – 20:00 SLOBODAN TERMIN
20:00 – 21:00 SLOBODAN TERMIN
21:00 – 22:00 SLOBODAN TERMIN
22:00 – 23:00 SLOBODAN TERMIN
23:00 – 00:00 SLOBODAN TERMIN
00:00 – 01:00 SLOBODAN TERMIN

TELEFONI ZA REZERVACIJU

065 198 933

063 541 688

065 566 918