Rezervacija termina

VAŽNO  SAOPŠTENJE !

OBAVJEŠTAVAMO ZAINTERESOVANE SPORTISTE I REKREATIVCE DA SPORTSKI CENTAR FARMA-PROM  OD 12.4.2021. GODINE, POSLUJE U SKLADU SA ODLUKOM REPUBLIČKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE I MJERAMA PROPISANIH OD JZU INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVSTVO REPUBLIKE SRPSKE.

S POŠTOVANJEM !

            OD  1.10.2020.   ZIMSKE  CIJENE  TERMINA_______

Ponedjeljak

08:00 – 09:00 SLOBODAN TERMIN                                   
09:00 – 10:00 SLOBODAN TERMIN
10:00 – 11:00 SLOBODAN TERMIN
11:00 – 12:00 SLOBODAN TERMIN
12:00 – 13:00 SLOBODAN TERMIN
13:00 – 14:00 SLOBODAN TERMIN                    
14:00 – 15:00 SLOBODAN TERMIN
15:00 – 16:00 SLOBODAN TERMIN
16:00 – 17:00 SLOBODAN TERMIN
17:00 – 18:00 SLOBODAN TERMIN
18:00 – 19:00 SD KLINIČKI CENTAR            
19:00 – 20:00 POŠTE                                          
20:00 – 21:00 SLOBODAN TERMIN                                                 
21:00 – 22:00 SLOBODAN TERMIN                                                             
22:00 – 23:00 SLOBODAN TERMIN
23:00 – 00:00 SLOBODAN TERMIN

 

Utorak

08:00 – 09:00 SLOBODAN TERMIN                      
09:00 – 10:00 SLOBODAN TERMIN
10:00 – 11:00 SLOBODAN TERMIN
11:00 – 12:00 SLOBODAN TERMIN 
12:00 – 13:00 SLOBODAN TERMIN
13:00 – 14:00 SLOBODAN TERMIN
14:00 – 15:00 SLOBODAN TERMIN
15:00 – 16:00 PS LAZAREVO
16:00 – 17:00 SLOBODAN TERMIN
17:00 – 18:00 STEFAN KONČAR                        
18:00 – 19:00 DARIO ŠARIĆ                             
19:00 – 20:00 S. R.                                               
20:00 – 21:00 NOVA OPREMA                                                                                           
21:00 – 22:00 SLOBODAN TERMIN  
22:00 – 23:00 SLOBODAN TERMIN
23:00 – 00:00 SLOBODAN TERMIN                        

Srijeda

08:00 – 09:00 SLOBODAN TERMIN                      
09:00 – 10:00 SLOBODAN TERMIN
10:00 – 11:00                  SLOBODAN TERMIN
11:00 – 12:00 SLOBODAN TERMIN
12:00 – 13:00 SLOBODAN TERMIN
13:00 – 14:00 SLOBODAN TERMIN
14:00 – 15:00 SLOBODAN TERMIN
15:00 – 16:00 SLOBODAN TERMIN
16:00 – 17:00 SLOBODAN TERMIN
17:00 – 18:00 SLOBODAN TERMIN              
18:00 – 19:00 SLOBODAN TERMIN                          
19:00 – 20:00   URGENTNI CENTAR                                              
20:00 – 21:00 MUP (Rašo)                                                          
21:00 – 22:00 REUNION                                     
22:00 – 23:00 SLOBODAN TERMIN                                
23:00 – 00:00 SLOBODAN TERMIN

Četvrtak

08:00 – 09:00 SLOBODAN TERMIN               
09:00 – 10:00 SLOBODAN TERMIN
10:00 – 10:00 SLOBODAN TERMIN
11:00 – 12:00 SLOBODAN TERMIN
12:00 – 13:00 SLOBODAN TERMIN
13:00 – 14:00 SLOBODAN TERMIN
14:00 – 15:00 VOJSKA (Bojan)
15:00 – 16:00 PS LAZAREVO
16:00 – 17:00 SLOBODAN TERMIN
17:00 – 18:00 BOJAN AJDER
18:00 – 19:00 H & G d.o.o.    
19:00 – 20:00 MERIDIAN                                      
20:00 – 21:00 KORIĆANAC                                                                             
21:00 – 22:00 SLOBODAN TERMIN                                                      
22:00 – 23:00 SLOBODAN TERMIN
23:00 – 00:00 SLOBODAN TERMIN                        

Petak

09:00 – 10:00 SLOBODAN TERMIN    
10:00 – 11:00 SLOBODAN TERMIN
11:00 – 12:00 SLOBODAN TERMIN
12:00 – 13:00 SLOBODAN TERMIN
13:00 – 14:00 SLOBODAN TERMIN
14:00 – 15:00 SLOBODAN TERMIN
15:00 – 16:00 SLOBODAN TERMIN
16:00 – 17:00 TRI BEST
17:00 – 18:00 SLOBODAN TERMIN
18:00 – 19:00 PLANET
19:00 – 20:00 S. R.                                  
20:00 – 21:00 AUTO-LAUŠ                                                           
21:00 – 22:00 NOVA OPREMA                                                      
22:00 – 23:00 SLOBODAN TERMIN
23:00 – 00:00 SLOBODAN TERMIN

Subota

08:00 – 09:00 SLOBODAN TERMIN   
09:00 – 10:00 ALLEGRO – RITMIČKA GIMNASTIKA
10:00 – 11:00 ALLEGRO
11:00 – 12:00 SLOBODAN TERMIN
12:00 – 13:00 SLOBODAN TERMIN
13:00 – 14:00 SLOBODAN TERMIN
14:00 – 15:00 SLOBODAN TERMIN
15:00 – 16:00 SLOBODAN TERMIN
16:00 – 17:00 SLOBODAN TERMIN
17:00 – 18:00 DANIEL DRČA
18:00 – 19:00 SLOBODAN TERMIN DO 18.9.2021. godine
19:00 – 20:00 POŠTE
20:00 – 21:00 MLADOST FARMA-PROM  (Veterani)
21:00 – 22:00 SLOBODAN TERMIN
22:00 – 23:00 SLOBODAN TERMIN
23:00 – 00:00 SLOBODAN TERMIN

Nedjelja

08:00 – 09:00 SLOBODAN TERMIN
09:00 – 10:00 SLOBODAN TERMIN
10:00 – 12:00 SLOBODAN TERMIN
12:00 – 13:00 SLOBODAN TERMIN
13:00 – 14:00 SLOBODAN TERMIN
14:00 – 15:00 SLOBODAN TERMIN
15:00 – 16:00 SLOBODAN TERMIN
16:00 – 17:00 VLADIMIR TODOROVIĆ
17:00 – 18:00 SLOBODAN TERMIN
18:00 – 19:00 SLOBODAN TERMIN
19:00 – 20:00 ŽELJKO SAVIĆ                       
20:00 – 21:00 SLOBODAN TERMIN
21:00 – 22:00 SLOBODAN TERMIN
22:00 – 23:00 SLOBODAN TERMIN
23:00 – 00:00 SLOBODAN TERMIN
00:00 – 01:00 SLOBODAN TERMIN

TELEFONI ZA REZERVACIJU

065 198 933

063 541 688

065 566 198